Chung Cư 902 – TWIN TOWER

Tháng 8 năm 2017
265 Cầu Giấy, Hà Nội
Giá trị: 670.000.000 VNĐ
Chủ đầu tư: Anh Doanh
Chuyên mục: Chung Cư