Nội thất Nhà Liền kề

Ngày hoàn thành:     Tháng 2 năm 2017
Địa điểm:                    Thành phố Yên Bái
Giá trị:                         410.000.000 VNĐ
Chủ đầu tư:               Chị Lan – Anh Cường
Danh mục:                  Nội Thất