Quán cafe Hà Giang

Ngày hoàn thành:     Tháng 9 năm 2017
Địa điểm:                   Thành phố Hà Giang
Giá trị:                      1.050.000.000 VNĐ
Chủ đầu tư:               Anh Tuấn
Danh mục:                  Thiết kế kiến trúc và Nội Thất