Biệt thự Ngọc Trai N03

Tháng 10 năm 2016
Địa chỉ: Resort FLC Sầm Sơn – Thanh Hóa
Giá trị: 670.000.000 VNĐ
Chủ đầu tư: Anh Hà
Chuyên mục: Biệt thự