Bò King – Restaurant

Ngày hoàn thành:     Tháng 9 năm 2016
Địa điểm:                    45 Đào Tấn, Quận Ba Đình, Hà Nội
Giá trị:                        855.000.000 VNĐ
Chủ đầu tư:               Chị Huyền
Danh mục:                  Thiết kế và thi công Nội Thất