BUM SHOP – SHOP PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI

Ngày hoàn thành:     Tháng 10 năm 2018
Địa điểm:                   Thành phố Sơn La
Giá trị:                       260.000.000 VNĐ
Chủ đầu tư:               Chị Thảo
Danh mục:                  Thiết kế và Nội Thất