CGL- TRÀ SỮA CHAGO

Ngày hoàn thành: tháng 5 năm 2021
Địa điểm: 346 Nguyễn Văn Cừ- Gia Lâm- TP Hà Nội
Gia trị thiết kế: 455.000.000 Đ
Chủ đầu tư: Chị Hoa