CHO-VĂN PHÒNG SOS

Ngày hoàn thành: 09 năm 2020

Địa điểm: 36 Hoang Cầu, Q. Đống Đa, Hà Nội
Tổng mức đầu tư: 365.000.000 Đ
Chủ đầu tư: Chị Hương