Chung Cư 1508 – Five Star

Ngày hoàn thành:     Tháng 11 năm 2017
Địa điểm:                    Kim Giang, Hà Nội
Giá trị:                         745.000.000 VNĐ
Chủ đầu tư:               Anh Lâm
Danh mục:                  Thiết kế và thi công Nội Thất