Chung cư P614 – 36 Phạm Hùng

Ngày 15-3-2017
FLC Complex 36 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Quận từ Liêm, Hà Nội
Giá trị: 350.000.000 VNĐ
Chủ đầu tư: Anh Huy
Chung cư