Chung Cư – 87 Lĩnh Nam

Tháng 6 năm 2017
87 – Lĩnh nam, Quận Hoàng mai, Hà Nội
Giá trị: 245.000.000 VNĐ
Chủ Đầu tư: Anh Tùng
Danh mục: Chung Cư