Chung cư FLC Đại Mỗ

Ngày hoàn thành:     Tháng 9 năm 2018
Địa điểm:                   Đại Mỗ, Q Hà Đông, Hà Nội
Giá trị:                        255.000.000 VNĐ
Chủ đầu tư:               Chị Hương
Danh mục:                  Thiết kế và thi công Nội Thất