P3005 – ECOLIFE TÂY HỒ

Ngày hoàn thành: 06 năm 2021

Địa điểm: Ô 17- HH1, khu đô thị mới tây Hồ Tây, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội
Tổng mức đầu tư: 665.000.000 Đ
Chủ đầu tư: Anh Hùng