Concept Garden Living

Ngày hoàn thành:     Tháng 6 năm 2014
Địa điểm:                    Lý Nam Đế- Quận Ba Đình – Hà Nội
Giá trị:                         350.000.000 VNĐ
Chủ đầu tư:
Danh mục:                  Kiến trúc