Chung Cư 1506 – TWIN TOWER

Tháng 6 năm 2017
265 Cầu Giấy, Hà Nội
Giá trị: 450.000.000 VNĐ
Chủ đầu tư: Anh Dũng
Chuyên mục: Chung Cư