BIỆT THỰ N03- FLC SẦM SƠN

Ngày hoàn thành: Năm Tháng 7 năm 2017
Địa điểm: FLC resort
Tổng mức đầu tư: 3.650.000.000 Đ
Chủ đầu tư: Mr Hà