CAFE – HÀ GIANG

Tháng 7 năm 2017
quảng trường – Thành phố Hà Giang
Giá trị: 150.000.000 VNĐ
Khách Hàng: Chị Nga
Danh Mục: Nhà hàng – Khách Sạn