Nhà Nghỉ Dưỡng  – Thành Phố Yên Bái

Ngày hoàn thành:     Tháng 10 năm 2018
Địa điểm:                   Thành phố Yên Bái
Giá trị:                       230.000.000 VNĐ
Chủ đầu tư:               Anh Phan Ngọc
Danh mục:                  Thiết kế kiến trúc và Nội Thất