Lullaby Shop

Tháng 9 năm 2017
18 Hàn Thuyên, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giá trị: 250.000.000 VNĐ
Chủ đầu tư: Chị Hương
Danh Mục: Thi công