Villa Bách Thanh-Flamingo Đải Lải

Ngày hoàn thành: Năm 2022
Dự an Flamingo Đại Lải, Phúc Yên
Tổng giá trị: 760.000.000 Đ