Chung cư ALA

Ngày hoàn thành: thang 9 năm 2020
Địa điểm: Chung cư FLC Complex 36 Phạm Hùng
Tổng mức đầu tư: 550.000.000 Đ
Chủ đầu tư: Anh Huy