NHÀ LIỀN KỀ – TP. TUYÊN QUANG

Ngày hoàn thành:        Tháng 5 năm 2015
Địa điểm:                       Thành phố Tuyên Quang
Giá trị:                             75.000.000 VNĐ
Chủ đầu tư:                   Chị Nga
Danh mục:                      Nhà Liền kề