YBH-NHÀ PHỐ

Ngày hoàn thành: 09 năm 2021

Địa điểm: Đại lộ Nguyễn Thái Học- TP Yên Bái
Tổng mức đầu tư: 165.000.000 Đ
Chủ đầu tư: Chị Lan – Anh Cường