Thiết kế và thi công nội thất CC P1106 Sông Hồng – 165 Thái Hà

Ngày hoàn thành:     Tháng 1 năm 2020
Địa điểm:                   Thành phố Hà Nội
Giá trị:              1.450.000.000 VNĐ
Chủ đầu tư: Chị Lý
Danh mục: Thiết kế và thi công Nội Thất