Thiết kế và thi công nội thất Quán Trà Sữa

Ngày hoàn thành:     Tháng 7 năm 2019
Địa điểm:                   Thành phố Đà Nẵng
Giá trị:              1.150.000.000 VNĐ
Chủ đầu tư: Anh Minh
Danh mục: Thiết kế và thi công Nội Thất