QUÁN TRÀ SỮA ĐÀI LOAN

Ngày hoàn thành:     Tháng 12 năm 2017
Địa điểm:                   Thành phố Hà Tĩnh
Giá trị:                       540.000.000 VNĐ
Chủ đầu tư:               Anh Ngọc
Danh mục:                  Thiết kế kiến trúc và Nội Thất