RUBBY COFFEE

Ngày hoàn thành: 09 năm 2020

Địa điểm: Khu đô thị Ruby Garden, Yên Bình, TP Yên Bái
Tổng mức đầu tư: 1.365.000.000 Đ
Chủ đầu tư: Anh Ngọc