SHOP LULABY

Ngày hoàn thành: 09 năm 2020

Địa điểm: 18 Hàn Thuyên, Hoàn kiếm, Hà Nội
Tổng mức đầu tư: 365.000.000 Đ
Chủ đầu tư: Chị Hương