RUBY GARDEN

Ngày hoàn thành:     Tháng 12 năm 2019
Địa điểm:                   Huyện Yên Bình, Thành phố Yên Bái
Giá trị:                       1.200.000.000 VNĐ
Chủ đầu tư:               Anh Phan Tuấn Ngọc
Danh mục:                  Thiết kế kiến trúc và Nội Thất