Văn phòng công ty SOS group

Ngày hoàn thành:     Tháng 11 năm 2019
Địa điểm:                   36 Hoàng Cầu, Q. Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Giá trị:                       340.000.000 VNĐ
Chủ đầu tư:               SOS Group
Danh mục:                  Thiết kế và thi công Nội Thất