VILLA YÊN BÁI

Ngày hoàn thành: tháng 1 năm 2020
Địa điểm: THÀNH PHỐ YÊN BÁI
Giá trị thiết kế: 135.000.000 đ
Giá trị thi công: 6.200.000.000 đ
Chủ đầu tư: ANH NGỌC