P1508 FLC COMPLEX-36 PHẠM HÙNG

Ngày hoàn thành: 02 năm 2020

Địa điểm: Chung cư FLX Complex 36 Phạm Hùng, Từ Liêm Hà Nội
Tổng mức đầu tư: 450.000.000 Đ
Chủ đầu tư: Chị Thúy