03
Feb

Thiết kế nội thất linh hoạt cho Không gian văn phòng trong Nhà máy thời trang Santa Clara

Yêu cầu của chủ đầu tư cho việc thiết kế nội thất là cần tạo các không gian làm việc trong nhà máy nhưng cần đáp ứng, phù hợp...

Read More