13
Aug

Xoay quanh cầu thang

Cầu thang, chỉ là trục giao thông cho một công trình, có gì đâu để gọi là “sống cùng”, lại còn phải “xoay quanh”? Vậy mà ở ngôi nhà...

Read More