14
Apr

Biệt thự San hô – Độc đáo với hình ảnh san hô ở địa phương

Biệt thự san hô là nơi nghỉ dưỡng cuối tuần của gia đình, nép mình trong đường cong của vịnh Đà Nẵng. Nó bị ảnh hưởng trực tiếp bởi...

Read More