22
Jan

Ngôi làng TPG mang bản sắc Việt Nam

Ngôi làng TPG là một thách thức lớn trong quá trình thiết kế khi kiến trúc phải tạo lập được một không gian có ngôn ngữ chung và thống...

Read More